Jak co roku w  Borowskich Olkach mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi  modlili się wspólnie pod pomnikiem poświęconym pamięci bł. Antoniego Beszty - Borowskiego. Mszę świętą odprawił ks. Proboszcz Jerzy Bezubik przy koncelebrze ks. Proboszcza Krzysztofa Hermana. Na nabożeństwo przybyło kilkadziesiąt osób, był także Zastępca Wójta Gminy Turośń Kościelna Pan Waldemar Franciszek Wilczewski i pracownicy urzędu gminy.
Miejsce rocznicowych modlitw nie jest przypadkowe. To właśnie tu w Borowskich Olkach w 1880 roku przyszedł na świat błogosławiony Antoni Beszta - Borowski. Uczył się w Surażu i w Białymstoku, potem studiował w Seminarium Duchownym w Wilnie, gdzie 17 sierpnia 1904 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Wilnie w kościele św. Rafała, następnie pracował w Surwiliszkach i Prużanie. Od 1920 roku był duszpasterzem w Bielsku Podlaskim pełniąc obowiązki proboszcza i dziekana bielskiego (od 1927 roku). Po wybuchu II wojny światowej bp. Kazimierz Bukraba mianował Antoniego Besztę - Borowskiego Wikariuszem Generalnym Diecezji Pińskiej. 15 lipca 1943 został aresztowany przez Niemców i tego samego dnia rozstrzelany w lesie w pobliżu Bielska Podlaskiego wraz z 49 innymi osobami. Uprzednio był przestrzegany przed mającym nastąpić aresztowaniem, ale nie chciał opuścić swoich parafian. 13 czerwca 1999 został beatyfikowany przez Jana Pawła II wraz z grupą polskich męczenników II wojny światowej. Jego relikwie zostały złożone w bocznym ołtarzu w bazylice Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. We wsi Borowskie Olki, gdzie się urodził, znajduje się krzyż-pomnik poświęcony jego czci.
20190713 103031
 
20190713 103225
 
20190713 103233
 
20190713 103241
 
20190713 104715
 
20190713 104746
 

W związku z wystąpieniem suszy, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 roku.

W celu uproszczenia przebiegu zgłaszania szkód, producent rolny powinien przygotować i mieć przy sobie w momencie zgłaszania szkód, następujące dane:

  • numer identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR),
  • aktualny numer telefonu,
  • kopię wniosku o płatności bezpośrednie składany w 2019 rok.

Wypełniony wniosek (dostępny na stronie www.turosnkoscielna.pl w zakładce załatw sprawę) wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu pon. 8:30 – 16:30, wt.-pt.: 7:30 – 15:30. Szczegółowe informacje – pok. 26, II piętro, tel. 85 715 80 15.

Uwaga!

Rolnicy, którzy nie złożą wniosku do tut. urzędu o szacowanie szkód w swoim gospodarstwie, nie będą mogli ubiegać się o udzielenie pomocy.

Wniosek o szacowanie strat należy złożyć z wyprzedzeniem, z uwagi na fakt, że komisja może szacować uprawy, które nie zostały skoszone (nie dotyczy pierwszego pokosu łąk).

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie kilku gmin, powinni złożyć odrębne wnioski o szacowanie szkód w każdej z gmin.

ogloszenie 1

polkolonieletnieOK 1