Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza do udziału w warsztatach konsultacyjnych związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna „Północny Wschód” w rejonie ulic Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński.

Warsztaty odbędą się w dniu 09.02.2021 r. (wtorek) w godzinach od 16:30 do 18:30 w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej.

Warsztaty odbywać się będą przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla osób o szczególnych potrzebach, w tym niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem tel. 85 715 80 13 do 8 lutego 2021 r. do godz. 15.30.