Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o możliwej przerwie w dostawie wody w dniu 15.02.2021. od godziny 13:00 na terenie Gminy Turośń Kościelna – spowodowaną usuwaniem awarii

Przerwa dotyczy miejscowości: Trypucie  ul. Brzozowa oraz części kolonia Baciuty

Przewidywany termin usunięcia awarii do godz. 15:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.