INFORMACJA

WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.), mając na uwadze dobro podatnika, Wójt Gminy Turośń Kościelna, przypomina                       o możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązań podatkowych należnych Gminie.

Wnioski złożone przez podatników będą rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 715 80 03.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

ogloszenie PSZOK

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 27.03.2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej spowodowaną wykonaniem wcięcia wodociągowego na ulicy Polnej w Niewodnicy Kościelnej.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

ogloszenie PSZOK