Ogłoszenie o naborze

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

            Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (w formie grantu) dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna na montaż instalacji OZE w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, który rozpocznie się od dnia 04.05.2021r. od godz. 7:30 i potrwa do dnia 19.05.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu.  

          Wszystkie dokumenty niezbędne w/s naboru będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośń Kościelna w zakładce „Aktualności”, oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy – od dnia 27.04.2021r.

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji projektów „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” oraz „Eko-gmina Turośń Kościelna - granty na odnawialne źródła energii” udzielane są przez pracowników tutejszego urzędu pod nr tel. 85 715 80 13 lub 85 715 80 14

                                                                                                                                                   

Wójt Gminy

 

Grzegorz Jakuć

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody
 w dniu 19.02.2021r. od godziny 11:00 na terenie Gminy Turośń Kościelna – spowodowaną usuwaniem awarii

Przerwa dotyczy miejscowości: Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Markowszczyzna –zasilanych  z wodociągu Pomigacze.

Przewidywany termin usunięcia awarii do godz. 16:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują, że  przerwy w dostawie wody w dniu 09.04.2021 r  w miejscowościach Niewodnica Korycka i Niewodnica Kościelna na terenie Gminy Turośń Kościelna – zasilanych z wodociągu Pomigacze, wystąpią do godziny 19.00.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że z uwagi na brak dojazdu do PSZOK związany z przebudową drogi gminnej we wsi Trypucie,

w dniu 10 kwietnia 2021 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trypuciach będzie zamknięty.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują, że w dniu 09.04.2021r
w związku z pracami remontowo-konserwacyjnymi w godzinach 8.30.-11.00 nastąpią czasowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach Niewodnica Korycka
i Niewodnica Kościelna na terenie Gminy Turośń Kościelna – zasilanych z wodociągu Pomigacze

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 19.03.2021r. na terenie Gminy Turośń Kościelna z wodociągu Pomigacze w godz. 10.00- 16.00– spowodowaną pracami na Stacji Uzdatniania wody.

Przerwa dotyczy miejscowości: Turośń Kościelna, Pomigacze, Zalesiany, Niecki, Iwanówka, Juraszki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, kol. Markowszczyzna, Markowszczyzna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 03.03.2021r. na terenie Gminy Turośń Kościelna z wodociągu Suraż w godz. 9.00- 12.00– spowodowaną wymianą wodomierza w studni wodomierzowej.

Przerwa dotyczy miejscowości: Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki i Chodory.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.