O zimowych półkoloniach w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej słów kilka…

Tydzień ferii za nami... i to jaki tydzień! 😄 Mamy nadzieję, że uczestnicy zajęć zimowych w GOK-u mają same miłe wspomnienia. A jak było, zobaczcie sami!

Dobra zabawa to podstawa…

Bo nauka to też sztuka….

Jak to zwykle bywa, sił nam nie ubywa…

https://bialystok.tvp.pl/46275693/ferie-w-miescie-w-placowkach-kultury-i-na-zajeciach-sportowych

Przed nami II turnus dla nieco starszych dzieci. ;-)

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR 008 stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE BEZ ZMIAN

     Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że terminy płatności i wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział
w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach:

I kwartał – do 15 marca

II kwartał – do 15 maja

III kwartał – do 15 września

IV kwartał – do 15 listopada

        Właściciele nieruchomości letniskowych lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszą ryczałtową opłatę za rok do dnia 15 czerwca każdego roku,
z góry, za każdy rok kalendarzowy.

    Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w zakładce Gospodarowanie odpadami – Opłaty.

9 stycznia 2020 r. to wyjątkowa data dla mieszkanki naszej gminy – pani Jadwigi Dudzińskiej z Niewodnicy Kościelnej, która tego dnia świętowała 100. urodziny.

W dniu urodzin dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja Urzędu Gminy Turośń Kościelna. W imieniu wójta gminy oraz całej społeczności gminnej życzenia, podziękowania i wyrazy uznania za długie lata życia złożyli Waldemar Franciszek Wilczewski – zastępca wójta oraz Elżbieta Dziemianowicz – kierownik USC.

Pani Jadwiga Dudzińska otrzymała również listy gratulacyjne od Mateusza Morawieckiego – Premiera Rządu Rzeczypospolitej, Bohdana Paszkowskiego – wojewody podlaskiego oraz Grzegorza Jakucia – Wójta Gminy Turośń Kościelna.

100lat