26 i 27 stycznia, miało miejsce pierwsze spotkanie z cyklu „STAWIAMY NA EKOKREATYWNOŚĆ” w świetlicy w Niewodnicy Koryckiej. Zajęcia, to projekt ekologiczno - przyrodniczy realizowany przez gminę Turośń Kościelna ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Tworząc kompozycje z motywem roślinnym i kwiatowym dzieci uczyły się rozpoznawania gatunków kwiatów i roślin będących pod ochroną, zaś budowa karmników była nie lada wyzwaniem a jednocześnie nauką i zabawą. I jak przy każdym dotychczasowym spotkaniu warsztaty praktyczno-techniczne poprzedziło opowiadanie o naszych skrzydlatych przyjaciołach oraz o ich zwyczajach.

 

IMG 1035 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1036 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1038 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1039 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1043 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1044 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1050 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1051 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1054 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1062 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1077 Rozdzielczość Pulpitu