Adelphi, niezależny niemiecki instytut, który realizuje projekt dotyczący polsko-niemieckiej współpracy na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (https://www.low-emission-project.de/pl), którego partnerem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”j, zaprosił Pana Wójta na warsztaty kończące projekt. Podczas sesji pt. „Współpraca z podmiotami spoza sektora komunalnego w kontekście zdecentralizowanej produkcji energii odnawialnej”, Pan Grzegorz Jakuć przedstawił swoje doświadczenia dot. wykorzystania OZE we współpracy z mieszkańcami Gminy Turośń Kościelna.
 
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 011 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 016 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 029 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 037 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 055 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 071 Copy
Adelphi Workshops Warsaw 20180613 095 Copy