W dniu  13 września 2018 r. odbyły się obrady XXXVIII  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Na wstępie obrad Wójt Gminy Grzegorz Jakuć przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej. Następnie radni zgłaszali interpelacje. Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach oraz zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z  udrożnieniem rzeki Turośnianki.

W dalszej kolejności wysłuchali informacji Wójta Gminy  o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za I półrocze 2018r. Wyjaśnień udzielała Pani Skarbnik Ryszarda Wojszel. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Rada Gminy podjęła następujące uchwały:  

1.      Nr XXXVIII/292/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

2.      Nr XXXVIII/293/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Baciuty, ( działce nr 539/11 stanowiącej własność osób prywatnych nadano  nazwę „ulica Polna”). 

3.      Nr XXXVIII/294/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Trypucie (działkom nr 84/17 i 84/stanowiącej własność osób prywatnych nadano  nazwę „ulica Lipowa”).  

4.    Nr XXXVIII/295/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

5.      Nr XXXVIII/296/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

6.      Nr XXXVIII/297/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna ( 5 działek o pow. 200 – 400 m2, po byłej drodze gminnej wyłączonej z użytkowania, obecnie przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).

7.    Nr XXXVIII/298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału  stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna we współwłasności nieruchomości zabudowanej (tj. ½ działki nr 47/10 o pow. ogólnej  1000m2 , budynki stanowią własność osób fizycznych).

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy zaprosił wszystkich na „Koncert Inauguracyjny w Barwach Niepodległej”. Uroczystość odbędzie się w dniu 23 września 2018 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej   w zmodernizowanej świetlicy w Turośni Kościelnej.

 

IMG 4405 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4410 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4411 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4413 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4418 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4429 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4437 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4464 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4469 Rozdzielczosc Pulpitu