Ogłoszenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.09.2018 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna