OGŁOSZENIE

 

      Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że z uwagi na Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) od 1 stycznia 2019 r. zmienia się sposób segregowania odpadów komunalnych.  Gmina jest zobowiązana do wprowadzenia kolejnej frakcji odpadów zbieranych selektywnie do worka brązowego, tj. odpady BIO, czyli odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia (bez mięsa i kości), łupiny, skoszoną trawę, trociny, liście, kwiaty, korę drzew.

      Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do kompostowania wyżej wymienionych odpadów BIO w przydomowych kompostownikach.

                                                            Wójt Gminy

                                                             Turośń Kościelna


-  Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych