W ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rada Powiatu Białostockiego przyznała kwotę 41.950,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację garażu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Turośń Kościelna.

Dotacje otrzymały następujące jednostki:

- OSP Turośń Dolna – 20 000,00 zł – na zakup zestawu ratownictwa technicznego

- OSP Chodory – 12 000,00 zł – na modernizację garażu strażackiego

- OSP Borowskie Michały – 1 750,00 zł – na zakup radiostacji

- OSP Borowskie Olki – 3 300,00 zł – na zakup motopompy szlamowej

- OSP Iwanówka – 3 100,00 – na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1

- OSP Niewodnica Korycka – 1 800,00 zł – na zakup prądownicy pianowej
Dzięki finansom przekazanym przez Samorząd Powiatu Białostockiego poprawie ulegnie wyposażenie i mobilność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Turośń Kościelna, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i powiatu.

20190114 110402

20190114 1214050

20190114 122624

20190114 091003

20190114 115513

PART 1548930742854