W miniony piątek, w Zalesianach odbyło się ostatnie z cyklu 34 Zebrań Wiejskich zwołanych w celu dokonania wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2023. W czasie zebrań przeprowadzonych od 25 lutego do 5 kwietnia pan wójt Grzegorz Jakuć omówił podejmowane przez Gminę działania i zamierzenia na przyszłość, przedstawił najważniejsze problemy, w tym sprawę zmian opłat za wywóz śmieci i organizacji transportu publicznego. 

Mieszkańcy rozważyli i poparli zmiany w statutach sołectw dotyczące wydłużenia kadencji sołtysa i rad sołeckich z 4 do 5 lat.

Ponadto, wielu mieszkańców wyraziło zainteresowanie skorzystaniem z dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii i przyłączenia się do światłowodu. Zebrani przedstawili problemy swoich miejscowości, wnioskowali o naprawy dróg i przepustów, wycinkę krzaków, montaż i naprawę oświetlenia, udrożnienie rowów oraz oczekiwania dotyczące komunikacji publicznej.


Na zebraniach wybrano 34 sołtysów, z czego 12 będzie pełniło swój urząd po raz pierwszy. Zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów z terenu gminy odbędzie się 11 kwietnia, podczas najbliższej sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

20190405 191904 Rozdzielczosc Pulpitu

 Zebranie wiejskie w Zalesianach (5.04.2019)