Dotacje blisko 2,5 miliona złotych na utworzenie i utrzymanie placówek w ramach rządowego programu Senior+ otrzymają 23 jednostki samorządu terytorialnego w województwa podlaskiego, w tym gmina Turośń Kościelna.

W regionie powstaną nowe kluby seniora, a te już istniejące otrzymają dotacje na funkcjonowanie – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski we wtorek (30.04) podpisał umowy z beneficjentami rządowego programu Senior+. Dofinansowanie to ponad 2,2 mln złotych. Trafi ono do 23 podlaskich samorządów.

Celem wieloletniego rządowego projektu Senior+ jest aktywizacja starszych mieszkańców podlaskich gmin. W ramach programu powstają placówki, gdzie seniorzy korzystają m.in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

Jednym z beneficjentów programu Senior + jest gmina Turośń Kościelna. Klub, swoją działalność będzie prowadził w budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej, przy ulicy Lipowej 109, a korzystać z oferty będą mogli seniorzy z terenu całej gminy, w zależności od potrzeb i upodobań.
W ramach projektu, którego łączna wartość wynosi 24 800,00 zł, zostanie zakupiony min.: sprzęt informatyczny, sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt techniczny.

P1190114