1 czerwca 2019 roku w Niewodnicy Koryckiej odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością Jubileuszu 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą polową w intencji strażaków przy świetlicy w Niewodnicy Koryckiej, którą koncelebrował Ksiądz Proboszcz Andrzej Sadowski oraz Ks. Dariusz Mateuszuk – Kapelan Powiatowy Strażaków. Po zakończonej Mszy Świętej i poświęceniu pojazdów pożarniczych odbyła się główna część uroczystości.

Uroczystość zgodnie z ceremoniałem rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę – Prezesa OSP Niewodnica Korycka dh Bartłomieja Bukłaho.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Ks. Dariusz Mateuszuk – Kapelan Powiatowy Strażaków, Ks. Andrzej Sadowski – Proboszcz Parafii w Niewodnicy Kościelnej, Pan Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Marek Malinowski – członek Zarządu Województwa, st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Pan Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, Pan Mariusz Dudziński – Burmistrz Tykocina,  Radni Rady Gminy Turośń Kościelna.

Jakże bogatą historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej przedstawiła dh Aleksandra Faszczewska.

Głos zabrali również zaproszeni goście: st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OSP w Białymstoku, Pan Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Na koniec głos zabrał Pan Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, który podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a druhom życzył kolejnych pięknych kart zapisanych w historii OSP Niewodnica Korycka.

W dalszej części uroczystości, na mocy uchwał Prezydiów Zarządów Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, Gminnego Związku OSP RP przyznano odznaczenia związkowe wśród których znalazły się, min. złote i brązowe odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodnicy Koryckiej odznaczona została srebrną odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodnicy Koryckiej otrzymała listy gratulacyjne oraz pamiątki.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Tykocina pod przewodnictwem Pana Tadeusza Kotarskiego – dyrygenta.

IMG 7789

IMG 7790

IMG 7792

IMG 7794

IMG 7795

IMG 7802

IMG 7803

IMG 7804

IMG 7806

IMG 7810

IMG 7813

IMG 7821

IMG 7827

IMG 7829

IMG 7830

IMG 7832

IMG 7835

IMG 7837

IMG 7840

IMG 7841

IMG 7842

IMG 7843

IMG 7849

IMG 7851

IMG 7852

IMG 7854

IMG 7856

IMG 7857

IMG 7858

IMG 7861

IMG 7863

IMG 7870

IMG 7872

IMG 7874

IMG 7876

IMG 7880

IMG 7886

IMG 7889

IMG 7891

IMG 7892

IMG 7898

IMG 7902

IMG 7904

IMG 7908

IMG 7912

IMG 7914

IMG 7916

IMG 7918

IMG 7921

IMG 7924

IMG 7926

IMG 7929

IMG 7931

IMG 7932

IMG 7934

IMG 7935

IMG 7937

IMG 7939

IMG 7942

IMG 7947

IMG 7952

IMG 7958

IMG 7963

IMG 7964