3 czerwca br. Grzegorz Jakuć wójt gminy Turośń Kościelna, w trakcie uroczystości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Turośń Kościelna na przebudowę drogi gminnej nr 106675B w miejscowości Czaczki Wielkie otrzyma kwotę 586 909,95 zł. W wyniku realizacji przez naszą gminę inwestycji, której wartość całkowita  wyniesie 1.749.839,38 zł, powstanie  nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 775mb i szerokości 5,5 m, a także nowy przepust, odwodnienie, oświetlenie przejścia dla pieszych, oraz zostaną przebudowane dwa skrzyżowania z drogą powiatową. Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową prace mają się zakończyć 30 września 2019 r., jednakże  zgodnie z zapowiedziami Wykonawcy oddanie do użytku drogi może nastąpić już w lipcu bieżącego roku.

 

P1200732 Rozdzielczosc Pulpitu

P1200741 Rozdzielczosc Pulpitu

P1200775 Rozdzielczosc Pulpitu

Fot. PUW w Białymstoku.