5 czerwca br. Gmina Turośń Kościelna zawarła umowę na realizację zadania "Aktywny senior - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej". W ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa" gmina otrzyma kwotę 14 686 zł. Dzięki wsparciu świetlica w Turośni Kościelnej zostanie zaopatrzona w meble kuchenne, sprzęt techniczny, multimedialny i AGD. Wyposażenie, dedykowane osobom 60+, przyczyni się do społecznej aktywizacji seniorów poprzez powiększenie oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od występujących potrzeb.