Mieszkańcy mogą jeździć nową drogą od kilku tygodni. W piątek 15 listopada 2019 r. uroczyście otwarto odcinek drogi o długości 775 mb, biegnącej przez wieś Czaczki Wielkie. Przed inwestycją droga gminna miała nawierzchnię brukową.

W piątkowej uroczystości wzięli udział: Wojewoda Podlaski pan Bohdan Paszkowski, Wójt Gminy Turośń Kościelna pan Grzegorz Jakuć, Komendant Komisariatu Policji w Łapach nadkom. Tomasz Organek, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Dariusz Koc, radni Rady Gminy Turośń Kościelna z panem Jarosławem Czechem Przewodniczącym Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy
w Turośni Kościelnej, prezes Firmy Solid Mat Pan Mateusz Regucki i inni zaproszeni goście.

Przyszłych użytkowników drogi pobłogosławił i poświęcenia nowej drogi dokonał ks. Grzegorz Boraczewski proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Częstochowskiej w Rynkach.

Budowę drogi zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Łączna wartość zadania to 1 789 839,38 zł z czego dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi 568 909,95 zł.

Na tę inwestycję czekali mieszkańcy Czaczek Wielkich. Nowa, oczekiwana przez mieszkańców Czaczek Wielkich droga, poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz stanie się istotnym czynnikiem rozwoju tej części gminy.