W związku z zamieszczonymi w mediach społecznościowych przez Klub Radnych „Inicjatywa” Rady Gminy Turośń Kościelna informacjami o dofinansowaniu montażu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Turośń Kościelna stanowczo odcina się od przekazywanych treści. Informacje sygnowane przez Klub Radnych „Inicjatywa” dezinformują i wprowadzają mieszkańców w błąd.

Obecnie trwa procedura konkursowa, która na prośbę samorządów została przedłużona z dnia 14 lutego do dnia 28 lutego 2020 r. Warunki konkursu zostały określone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a Gmina Turośń Kościelna, po ewentualnym zakwalifikowaniu, będzie jednym z realizatorów przedsięwzięcia.

Wszystkie osoby zainteresowane bieżącym zaawansowaniem procedury konkursowej oraz uzyskaniem rzetelnych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Turośni Kościelnej.