Wójt Gminy Turośń Kościelna

Radny Rady Gminy – Tomasz Kamiński         

Sołtys wsi Trypucie – Krzysztof Wnorowski

                                            

Serdecznie zapraszają 

Mieszkańców wsi Trypucie

na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 19 lutego 2020r. / środa /

o godz. 18.00 

w świetlicy wiejskiej w Trypuciach.

Tematem zebrania będą plany i zamierzenia Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie rozbudowy sieci gazowej.

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                  Grzegorz Jakuć