Cztery drogi gminne i dwie powiatowe przebiegające przez gminę Turośń Kościelna uzyskały wsparcie finansowe z budżetu państwa. Inwestycje te znalazły się na zatwierdzonej przez premiera Mateusza Morawickiego liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2021r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Do końca września przyszłego roku Gmina Turośń Kościelna zamierza przebudować drogi gminne w Borowskich Żakach, Trypuciach (droga przy PSZOK), Stoczkach i Niewodnicy Kościelnej (ul. Polna).

1. Przebudowa drogi gminnej nr 106682B ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej – odcinek o łącznej długości 482 mb, nawierzchnia z kostki betonowej, szacunkowy koszt całkowity 1.052.365,47 zł, w tym dofinasowanie  524.476,58 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1547B – nawierzchnia z betonu asfaltowego, szacunkowy koszt całkowity 662.646,21 zł, w tym dofinansowanie 330.428,46 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie  Żaki – odcinek o długości 699 mb, nawierzchnia z betonu asfaltowego, szacunkowy koszt całkowity 1.517.783,75 zł, w tym dofinansowanie 770.461,88zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki – odcinek o długości 450 mb, nawierzchnia z kostki betonowej, szacunkowy koszt całkowity 998.351,40 zł, w tym dofinansowanie 499 335,24 zł.

Drogi powiatowe otrzymały dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, natomiast pozostała część stanowiąca wkład własny zostanie sfinansowana zgodnie z przejętą zasadą po połowie ze środków Gminy Turośń Kościelna i Powiatu Białostockiego.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555B przez wieś Dołki – odcinek o długości 424mb z betonu asfaltowego, szacunkowy koszt całkowity 945.369,93 zł, w tym dofinansowanie 447.214,63 zł.

2. Budowa drogi powiatowej nr 1532B Bojary-przystanek kolejowy Bojary – odcinek o długości 1,644 km o nawierzchni z betonu asfaltowego, szacunkowy koszt całkowity 1.949.951,34 zł, w tym dofinansowanie 922.405,98zł.