Ze względu na troskę o zdrowie społeczności lokalnej, tegoroczne uroczystości związane z Narodowym Świętem Trzeciego Maja odbyły się w innej formie, niż ta przyjęta w latach ubiegłych.

Trzyosobowa delegacja: Grzegorz Jakuć – wójt gminy, Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy, złożeniem wiązanki kwiatów przy Obelisku św. Jana Pawła II, uczcili 229. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.