W dniu 25.06.2020 r. odbyła się konferencja w Choroszczy, z udziałem m.in. ministra Łukasza Schreibera i wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz włodarzy gmin z terenu województwa podlaskiego, w tym Wójta Gminy Turośń Kościelna – Grzegorza Jakucia.

Głównym tematem spotkania był Fundusz Inwestycji Samorządowych – środki przeznaczone dla gmin i powiatów, na dofinansowanie bliskich ludziom inwestycji lokalnych, np. szkół, przedszkoli, dróg, itp.Fundusz to wsparcie skierowane do samorządów, ujęte w czwartej ustawie tarczy antykryzysowej, która obecnie rozpatrywana jest przez Senat.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dowolny cel będą kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody, a dotacje będą przyznawane w formie przelewów.