KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK

 

 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej nie może być traktowana jako śmietnik na odpady, tylko służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

 

Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.

 

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji i dlaczego:

 

·       pieluchy, podpaski, tampony, patyczki higieniczne, chusteczki nawilżające, ścierki, gazety, itp. – zabijają się w zwartą masę lub tworzą sploty uniemożliwiające swobodny przepływ ścieków

 

·       środki chemiczne, farby, leki, papierosy – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki
w biologicznej części oczyszczalni

 

·       pożywienie – powoduje zatory oraz namnażanie się szczurów

 

·       tłuszcze i oleje – tężeją w rurach zmniejszając ich średnice

 

·       odpady budowlane, piasek, żwir – opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory

 

Każdego roku pracownicy Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku wyrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.

 

W związku z powyższym Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady.

 

KANALIZACJA 1