Gmina Turośń Kościelna informuje, że przedsięwzięcie pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” realizowane na terenie Gminy Turośń Kościelna, związane z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100 Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest dofinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.

 

W niedzielę 18.11.2018 r. w świetlicy w Trypuciach obchodziliśmy „ Gminny Dzień Seniora”  i jubileusz „ Złotych Godów”. Na tą wyjątkową uroczystość zostali zaproszeni seniorzy    z miejscowości Baciuty-Kolonia, Trypucie i Tołcze oraz 23 pary małżeńskie, które pół wieku temu stanęły na ślubnym kobiercu.

         60 i więcej lat życia z uśmiechem na twarzy i 50 lat pożycia małżeńskiego to wspaniała okazja nie tylko do składania życzeń, ale także do wspomnień, dzielenia się swoimi przeżyciami, do wspólnej radości.

         - Szanowni Państwo, Wasza obecność na dzisiejszej uroczystości jest najlepszym dowodem, że dotrzymaliście przyrzeczeń składanych z wielką ufnością 50 lat temu. Życzę zacnym Jubilatom zdrowia i kolejnych wspólnie spędzonych lat. Seniorom życzę, by ich wyciągnięta dłoń zawsze napotkała drugą, życzliwą i pomocną- tymi słowami zwrócił się do zaproszonych gości Wójt Grzegorz Jakuć.

         Obchodom  Złotych Godów towarzyszyło wręczenie  Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie . W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Wójt Grzegorz Jakuć.  Parom małżeńskim wręczono  kwiaty i kosze pełne słodkości. Podobnymi upominkami zostali również obdarowani najstarsi mieszkańcy obecni na uroczystości.

 

 DSC2513 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2515 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2520 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2527 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2534 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2539 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2540 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2543 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2547 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2551 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2553 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2555 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2560 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2564 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2565 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2573 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2578 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2579 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2586 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2592 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2593 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2596 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2597 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2600 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2602 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2603 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2606 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2610 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2612 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2614 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2617 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2619 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2621 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2623 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2628 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2629 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2633 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2637 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2638 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2642 Rozdzielczosc Pulpitu

 DSC2648 Rozdzielczosc Pulpitu

 W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w Powiecie Białostockim Starostwo Powiatowe w Białymstoku wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego (Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego) w Białymstoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Wasilkowie, a także przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego zorganizowało powiatowy konkurs fotograficzno - historyczny pt. „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne”. Podsumowanie przedsięwzięcia miało miejsce w Bibliotece Miejskiej w Wasilkowie 9 listopada 2018 r.

 W konkursie wzięło udział 36 uczestników, od których wpłynęło 38  fotografii (z 13 na 15 gmin funkcjonujących na terenie powiatu) z klas V-VIII szkoły podstawowej. Nadesłane zdjęcia prezentowały  miejsca pamięci niepodległości naszej Małej Ojczyzny, dodatkowo wzbogacone o krótki opis co przedstawiają.

Sześcioosobowa  Komisja oceniając zdjęcia wzięła pod uwagę oryginalność prac, walory artystyczne i estetyczne, a także zgodność z tematem konkursu. Dodatkowym elementem oceny były dołączone informacje nt. przedstawionego obiektu. W fotografiach przeważały proste, oszczędne kompozycje, zdjęcia były poprawne techniczne, miały dobrą kompozycję, stonowaną kolorystykę, oddającą powagę tematu.  

Dwóm reprezentantkom Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej Komisja przyznała:

 I  miejsce - Julia Świstun;

 III  miejsce:  Natalia Bieryło.

W ramach nagród laureaci konkursu otrzymali m.in. książki, gry, a także karty podarunkowe do sklepu Decathlon zakupione przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Ponadto wszyscy  uczestnicy oraz  Biblioteki biorące udział w konkursie otrzymały suweniry. Materiał fotograficzno-historyczny, który wpłynął na konkurs, został wykorzystywany  na  wystawę, którą można obejrzeć do końca 2018 roku  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie.

Podczas uroczystości Pani Julicie Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przekazano kapsułę czasu, celem umieszczenia przyszłym pokoleniom na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

IMG 5456

                                        IMG 5459

IMG 5465

IMG 5467

IMG 5469

IMG 5471

IMG 5481

 

 

19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Turośń Kościelna kadencji 2018 – 2023. Uroczystość rozpoczęła się Mszą  Świętą  w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej.

Inauguracyjnej sesji przewodniczył radny senior Pan Leszek Kondzior. Na wstępie powitał zaproszonych gości, wszystkich radnych, wójta gminy Pana Grzegorza Jakucia, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej Panią Sylwię Fiedorczuk, dyrektorów szkół, sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.

Centralnym punktem sesji było zaprzysiężenie Wójta i Radnych Gminy Turośń Kościelna. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej, Przewodnicząca Pani Sylwia Fiedorczuk odczytała zaświadczenie o wyborze, a następnie wręczyła je Radnym oraz Wójtowi Elektowi. Zebrani odśpiewali hymn państwowy, a następnie radny senior odczytał rotę ślubowania: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni powstawali i wypowiadali słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Złożone ślubowanie było potwierdzeniem objęcia mandatu radnego Rady Gminy Turośń Kościelna na kadencję 2018-2023.

Wójt Gminy Grzegorz Jakuć złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie Pan Wójt podziękował za uzyskany w wyborach wynik i wyraził satysfakcję z pozytywnej oceny jego dotychczasowej pracy przez mieszkańców gminy. Jednocześnie podkreślił, że jest to przede wszystkim zobowiązanie do dalszej, wspólnej  pracy dla dobra i rozwoju całej gminy.

Radna Elżbieta Sasinowska w imieniu radnych wręczyła kwiaty wójtowi gminy, gratulując mu zwycięstwa w wyborach oraz deklarując chęć współpracy dla dobra gminy i jej społeczności.

W dalszej części obrad odbyły się  wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy, w głosowaniu tajnym.

Do piastowania tych funkcji wybrani zostali:

Przewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Sławomir Kowalewicz

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Leszek Kondzior

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Jarosław Czech

W głosowaniu jawnym wybrano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Turośń Kościelna.

Podjęte na sesji uchwały opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Turośń Kościelna.

IMG 5745 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5744 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5711 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5697 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5709 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5739 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5799 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5815 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5891 Rozdzielczosc Pulpitu

11 listopada 2018 r.  to szczególny dzień dla naszej państwowości. W całym kraju odbywały się  uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Biało-czerwone flagi powiewające na domach i urzędach, msze za Ojczyznę, przemarsze, apele pod pomnikami, składanie kwiatów i przypomnienie wydarzeń sprzed 100 lat, tak głównie obchodziliśmy Święto Niepodległości.

 

W tą w jakże ważną datę, wpisała się także Gmina Turośń Kościelna. Najpierw tradycyjnie, delegacje i poczty sztandarowe, msza święta, uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego, złożenie kwiatów pod niewodnickim pomnikiem „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” oraz żołnierska grochówka. Wieczorem mieszkańcy gminy spotkali się w Domu Ludowym w Zalesianach do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych przy akordeonowym akompaniamencie.

 

- Dziękujemy za niepodległość -  mówił w swoim wystąpieniu wójt Grzegorz Jakuć. Za niepodległość, która nie jest nam dana, jest nam zadana. Dbajmy o nią i starajmy się robić wszystko by już nigdy jej nie utracić. Uczestniczmy aktywnie w życiu publicznym,  interesujmy się tym, co dzieje się w naszej Ojczyźnie – Polsce, a także w naszych małych, regionalnych Ojczyznach.

 

12 listopada też należał do Niepodległej. Tym razem delegacja mieszkańców w drodze do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl „Słomkowy kapelusz” oddała hołd poległym i pomordowanym w walce o niepodległość Polski pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego  oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Ze względu na tak doniosłą rocznicę, świętowanie niepodległości rozpoczęliśmy 23 września. To właśnie tego dnia w Turośni Kościelnej miał miejsce koncert patriotyczny z udziałem Lecha Makowieckiego i zespołu ZAYAZD.  Wspólne, tak jak 11 i 12 listopada  przeżywaliśmy miłości i szacunek do Ojczyzny, jej dziejów, przodków, przyrody, kultury i tradycji.

Do akcentów w barwach biało-czerwonych wkrótce dołączy Ławka Niepodległości związana  z orężem polski i upamiętniająca wydarzenia związane z odzyskaniem Niepodległości. Ławka zostanie umiejscowiona w pobliżu  pomnika „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” w Niewodnicy Kościelnej.

 

Zwieńczeniem  „Niepodległej” będzie wydanie historycznej monografii Gminy Turośń Kościelna.

 

IMG 5486 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5487 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5489 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5491 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5493 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5495 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5499 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5508 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5517 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5519 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5523 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5525 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5530 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5531 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5535 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5537 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5539 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5544 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5547 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5579 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5580 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5581 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5582 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5584 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5586 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5589 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5593 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5552 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5554 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5556 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5557 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5561 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5566 Rozdzielczosc PulpituIMG 5565 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5575 Rozdzielczosc Pulpitu