Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie gminy Turośń Kościelna
Zaproszenie do składania ofert cenowych na: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy, Rady Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej w 2017 roku"