Odbiór żużlu wielkopiecowego z Elektrociepłowni Zachód w Białymstoku i transport oraz rozładunek na wskazane przez Zamawiającego miejsca w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Zapytanie o cenę ryczałtową na wykonanie usługi:

"Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Turośń Kościelna"

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 128.PDF)Zapytanie o cenę[ ]