Dostawa wraz z montażem altany oraz urządzeń siłowni plenerowej celem zagospodarowania działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach