Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na rok 2013.