Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach