Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (O.S.A) w Turośni Dolnej oraz Baciutach