Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR 008 stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna