Ogłoszenie o zamówieniu  - Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna