Likwidacja i rekultywacja terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogielnika położonego we wsi Baciuty