Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna.