Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej w rejonie ul. Wysokie