Zakup i instalacja kolektorów słonecznych celem poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Turośń Kościelna