Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach - Etap I