Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.