Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna