Dostawa  energii  elektrycznej  na  potrzeby  oświetlenia ulicznego  i  budynków  należących  do  Gminy  Turośń  Kościelna