Przebudowa drogi gminnej w Czaczkach Wielkich 

W lutym br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej w Czaczkach Wielkich. Wykonawcą inwestycji jest firma Solidmat Mateusz Regucki z Zabłudowa, a jej wartość opiewa na 1.729.879,38 zł. Zgodnie z panującą obecnie na rynku tendencją, cena oferty znacznie przewyższała kwotę, którą gmina zabezpieczyła w budżecie na podstawie kosztorysów inwestorskich i zamierzała przeznaczyć za sfinansowanie zadania. Radni uznali jednak za zasadne wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy i zdecydowali o zwiększeniu środków na ten cel. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż gmina Turośń Kościelna, dzięki złożonym wnioskom już trzeci raz z rzędu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę odcinków dróg gminnych. Wartość dofinansowania drogi w Czaczkach Wielkich wyniesie 586.909,95 zł. Zakończenie inwestycji zostało przewidziane na wrzesień br. 

 

   received 326791607957738 Rozdzielczosc Pulpitu

received 357985371505174 Rozdzielczosc Pulpitu

received 2299364370303324 Rozdzielczosc Pulpitu

 SKM C224e18110617300 0001

SKM C224e18112119500 0001 Rozdzielczosc Pulpitu

 

Zagospodarowanie działek gminnych

Z końcem sierpnia 2018r. firma ONIBUD z Turośni Dolnej w wyniku wygranego przetargu  wykonała roboty związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sześciu miejscowościach. W Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Zalesianach, Juraszkach, Chodorach oraz Tołczach powstały place zabaw lub też siłownie na świeżym powietrzu tzw. plenerowe. Natomiast w trzech miejscowościach wybudowano altany, które posłużą mieszkańcom między innymi do spotkań integracyjnych.

Całkowita wartość robót wyniosła ponad 510 tys. złotych, gmina natomiast pozyskała poprzez Lokalną Grupę Działania NAREW dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie  285 tys. zł.    

Oprócz wyżej wspomnianych działek, także działka przy remizie OSP w Borowskich Michałach zostanie uporządkowana, oraz zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń oraz altana. Stało się to możliwe dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa w ramach Programu Odnowi Wsi.

Plac zabaw Rozdzielczosc Pulpitu

Plac zabaw w Zalesianach Rozdzielczosc Pulpitu

 Silownia w Niewodnicy Koryckiej Rozdzielczosc Pulpitu

Utwardzone nawierzchnie dróg na terenie gminy

Jak co roku dzięki wsparciu zewnętrznemu czy też ze środków własnych na terenie gminy przebudowywane są zarówno drogi powiatowe jak i gminne. Nie ulega wątpliwości, iż największą inwestycją drogową zakończoną w lipcu 2018 roku była dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - Przebudowa drogi gminnej nr 106694B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze.

W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej – ul. Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz. Ta inwestycja realizowana jest na wypracowanej przez lata zasadzie współfinansowania 50/50 z Powiatem Białostockim. Jednakże w tym roku dzięki zwiększeniu środków rządowych na budowę dróg lokalnych udało się także uzyskać dofinansowanie w kwocie 1.850.000 zł.

W roku bieżącym została też wykonana nowa nawierzchnia drogi powiatowej w miejscowości Zalesiany na odcinku od nowo budowanej drogi wojewódzkiej 678 do świetlicy wiejskiej, oraz w ramach tzw. inicjatywy lokalnej nowa nawierzchnię będzie miał 250m odcinek drogi gminnej w kierunku ogrodów działkowych. A do połowy października 2018r. powstanie także nawierzchnia z kostki brukowej na wewnętrznej drodze gminnej w miejscowości Iwanówka.

Droga Niewodnica Koscielna Rozdzielczosc Pulpitu

Droga w Iwanowce Rozdzielczosc Pulpitu

Droga w Zalesianach Rozdzielczosc Pulpitu

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Co roku sukcesywnie rozbudowywane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2018r. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za kwotę 191.176,44 zł wybudowały sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Turośni Kościelnej, Markowszczyźnie, Trypuciach oraz Niewodnicy Kościelnej na ul. Wiewiórczej.

Natomiast w wyniku  zawartej we wrześniu umowy w miejscowości Tołcze i Zalesiany zostanie wybudowana sieć wodociągowa, a w Dobrowodzie wodociągowa i kanalizacyjna. Wartość tych robót wyniesie 113.276,85 zł.

Oświetlenie uliczne

 

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Gmina Turośń Kościelna zleciła zamontowanie 22 lamp oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Baciuty Kolonia, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Tołcze,  Markowszczyzna oraz Trypucie. Zakład Instalacji Elektrycznych z Turośni Kościelnej wykonał to zadanie za kwotę ponad 72 tys. zł. Realizacja inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego w dużej mierze jest możliwa dzięki Uchwale Rady Gminy w sprawie tzw. inicjatywy lokalnej. W ramach tej formy współpracy można zrealizować znacznie więcej inwestycji niż byłoby to możliwe ze środków własnych gminy.

 

Oswietlenie Rozdzielczosc Pulpitu

Termomodernizacja remizy w Turośni Kościelnej 

 

Po trwających od kwietnia robotach budowalnych mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej
i przestronną sali. W najbliższym czasie także Gminny Ośrodek Kultury zmieni swoją siedzibę z ciasnego pomieszczenia w urzędzie na obszerne i świeżo wyremontowane  pomieszczenia na I piętrze świetlicy w Turośni Kościelnej. Z remontu remizy także skorzystali strażacy z Ochotniczej Staży Pożarnej. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „Sanbud” z Sienkiewicz prowadziło roboty za kwotę ponad 2,1 mln zł. Roboty budowlane w części dofinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
 
Swietlica Turosn Koscielna Rozdzielczosc Pulpitu
Termo OSP Rozdzielczosc Pulpitu
 
 
 
Odnawialne źródła energii - finalizacja projektu

Zakończyła się realizacja rozpoczętego jeszcze w 2016 r. projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, który to obejmował montaż 372 instalacji OZE w budynkach prywatnych. W ubiegłym roku, w ramach wymiany źródeł ogrzewania, firma Optima Polska zamontowała gruntowe pompy ciepła w 38 budynkach w różnych miejscowościach gminy, natomiast firma Sungrant dokonała instalacji 275 zestawów kolektorów słonecznych. Realizacja zadania zakładała także montaż 59 zestawów ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, których wykonawcą była firma Flexipowergroup z Woli Zaradzyńskiej. Realizacja tego projektu pokazała jak na przestrzeni lat wrosło zainteresowanie mieszkańców energią odnawialną. Już po zakończeniu w 2016 r. naboru, w trakcie realizacji projektu oraz obecnie, wpływają do urzędu podania o dofinansowanie montażu, w głównej mierze kolektorów słonecznych. Z całą pewnością można stwierdzić, iż świadomość społeczeństwa w kwestii konieczności przestawienia swoich gospodarstw domowych z energii konwencjonalnej na odnawialną jest coraz większa. Wynika to zapewne nie tylko z korzyści ekonomicznych, ale także z potrzeby dbania o nasze środowisko naturalne. W ramach promocji projektu przypominany, iż inwestycja była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie 5.271.600,31 zł.

 

 

Droga gminna Pomigacze-Lubejki oraz ulica „Howieny”

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Pomigacze-Lubejki oraz drogi gminnej w miejscowości Pomigacze tzw. „Howieny”. Choć firma Strabag prowadzi jeszcze prace kosmetyczno-porządkowe, to mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych jezdni. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy dróg o łącznej długości ponad 3,2 km, która była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość robót to 5.137.730,02 zł.

 
Droga Pomigacze 1 1600x1200
Droga Pomigacze 22 1600x1200
 
 
 
 

Nowe miejsce rekreacyjne w Borowskich Michałach - Umowa podpisana

Miejsce do wypoczynku i rekreacji w Borowskich Michałach, którego do tej pory mieszkańcom bardzo brakowało. Grzegorz Jakuć, wójt gminy, 4 lipca br. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach. Wartość zadania oszacowano na kwotę 22.339 zł z czego wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego to 10.000 zł. W ramach inwestycji, jeszcze w 2018 r., niezagospodarowany dotąd plac zostanie uporządkowany, zamontowana będzie altana z wyposażeniem oraz elementy siłowni plenerowej. Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego realizowany przez samorząd województwa skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10.000 zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji) pokrywa gmina.

 

 

 


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej i budowa studni w Baciutach

Zakończyły się prace związane z nowym ujęciem wody w Baciutach. Dzięki wybudowanej studni poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo i ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Stacja w chwili obecnej dysponuje tylko jedną studnią głębinową, co powoduje w przypadku awarii brak dostawy wody do dużego obszaru gminy. Zwiększy się także ilość wody, co w przyszłości po wykonaniu drugiego etapu modernizacji hydroforni umożliwi wyłączenie nadających się do kapitalnego remontu hydroforni w Turośni Dolnej i Tołczach. Utrzymywanie stacji uzdatniania wody tylko w Pomigaczach i Baciutach ustabilizuje jakość i ciągłość dostawy wody, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne.

Realizacją inwestycji w ramach otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje także modernizację oczyszczalni ścieków, która to ma zakończyć się do końca października br. Inwestycja zakłada realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków, która doprowadzi do zwiększenia średniej przepustowości oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej z 175 do 400 m3/dobę Wartość całego zadania to ponad 3 mln złotych, natomiast gmina może liczyć na prawie 2 mln zł wsparcia.

 
Oczyszczalnia 1600x1200
Studnia Baciuty 1600x1200
Remont nawierzchni drogi Borowskie Cibory - Bojary
 
W lipcu dobiegły końca prace związane z przebudową drogi gminnej Borowskie Cibory – Bojary, która jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Gmina we wrześniu 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywnie weryfikację i dzięki temu można liczyć na wsparcie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych..
W ramach inwestycji powstała utwardzona droga o długości  1,5 km i  szerokości 5,5 m, przebudowane zostało skrzyżowanie z droga powiatową, oraz powstała infrastruktura towarzysząca m. in. taka jak kanał technologiczny, który w przyszłości posłuży do dostawy internetu szerokopasmowego.
 
Wykonawcą tej inwestycji było konsorcjum firm: MIPA Leon Stankiewicz z Białegostoku oraz Bitum z Zambrowa. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.497.000 zł.
 
Inwestycje na drogach powiatowych
 
Zgodnie z wypracowaną przez wiele lat zasadą przy współfinansowaniu z Powiatem Białostockim w stosunku 50/50 realizowane są inwestycje na drogach powiatowych. W ramach zawartego w 2017 r. porozumienia wybudowano za kwotę ok. 200.000 zł chodnik w miejscowości Pomigacze. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na estetykę miejscowości, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej na 1543B na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej. Jest to kontynuacja inwestycji z zeszłego, gdzie ulica Topole w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński wykonano utwardzoną nawierzchnię, a koszt odcinka o długości około 2 km wyniósł ponad 800 tys. złotych.
 
Kontynuowana jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Lipowej w Turośni Kościelnej. W 2016r. wykonano odcinek 300 metrowy od skrzyżowania z ul. Białostocką, natomiast brakujące 700 m zrealizowane będzie w 2017r. . Zgodnie zeszłoroczna zasadą Powiat Białostocki zapewni materiały budowlane, a Gmina wykona niezbędne roboty i będzie sprawować nadzór inwestorski.
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej
 
W styczniu 2017r. gmina złożyła wniosek aplikacyjny, który oceniono pozytywnie, w wyniku czego została podpisana z Samorządem Województwa Podlaskiego umowa na dofinansowanie zadnia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
Inwestycja zakłada opracowanie niezbędnych dokumentacji, uzyskanie obligatoryjnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych, które to doprowadzą do zwiększenia przepustowości oczyszczalnia ścieków w Turośni Kościelnej z 175 do 400 m3/dobę. Ponadto na istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach powstanie nowe ujęcie wody.
 
Wartość całej inwestycji to ponad 3 mln złotych, natomiast gmina może liczyć na prawie 2 mln zł wsparcia z Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W październiku br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, który będzie je musiał zrealizować do listopada 2018 r.
 
Przebudowa drogi w Niewodnicy Kościelnej
 
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1543 B na odcinku od ul. Łąkowej do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej (ul. Kościelna).
 
W ramach zadania powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 700 m, zjazdy, ciągi pieszo jezdne, chodniki, parkingi, kanalizacja deszczowa oraz droga w kierunku cmentarza dla konduktów pogrzebowych i procesji.
 
Pierwotny termin zakończenia inwestycji nie został dotrzymany przez wykonawcę robót firmę BK TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz z Hryniewicz. Wpływ na to miały między innymi niekorzystne warunki atmosferyczne oraz rozbieżności w dokumentacji projektowej. W wyniku zawartego aneksu do umowy wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość prac do 10 listopada 2017 r. Wartość całej inwestycji wyniesie prawie 2,5 miliona złotych. Zgodnie z wypracowaną zasadą kwota ta zostanie sfinansowana wspólnie z Powiatem Białostockim w proporcji 50/50.
 
Odnawialne źródła energii
 
Trwają prace związane z montażem pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców. W chwili obecnej na większości posesji wykonano odwierty, a w dalszej kolejności firma OPTIMA POLSKA przystąpi do montażu jednostek wewnętrznych. Do 30 listopada 2017r. planowane jest zakończenie robót w wyniku, których 38 gospodarstw domowych podczas tegorocznej zimy skorzysta z ciepła wytworzonego ze źródeł odnawialnych.
 
Przypominamy, iż montaż odbywa się w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, na który gmina uzyskała dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 w wysokości ponad 6 mln. Jeszcze w tym roku zostanie zamontowanych około 40  zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a pozostała część oraz ogniwa fotowoltaiczne zostaną zamontowane do czerwca 2018r. W wyniku realizacji zadani w urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii zostanie wyposażonych 372 gospodarstwa domowe, z czego 275 w kolektory słoneczne, a 59 w ogniwa fotowoltaiczne.
 
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
Gmina jak co roku sukcesywnie rozbudowuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2017 r. za kwotę 325.345 zł zostanie wybudowane 1,6 km sieci wodociągowej i 1,4 km sieci kanalizacyjnej. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, uzbrojone w infrastrukturę techniczną zostaną działki w Zalesianach, Tołczach, Markowszczyźnie i Turośni Kościelnej. Wykonawca zamierza zakończyć budowę do 15 listopada 2017 r.