1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ternie gminy w 2019r.

Jak co roku gmina sukcesywnie rozbudowuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2019 roku wykonano następujące odcinki:

1)     Sieć wodociągowa -  Niewodnica Kościelna, ul. Podleśna, o łącznej długości 193 m

2)     Sieć wodociągowa - Niewodnica Kościelna, ul. Leśna Polana, o łącznej długości 218 m

3)     Sieć wodociągowa -  Baciuty o łącznej długości 200 m

4)     Sieć tranzytowa Zalesiany – Niewodnica Korycka o długości 2403 mb.

5)     Sieć wodociągowa Markowszczyzna o łącznej długości 231 mb,

6)     Sieć wodociągowa -  Turośń Dolna o łącznej długości 186 mb,

7)     Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Turośń Dolna, o łącznej długości 116 mb

Łączna wartość inwestycji wyniosła 386.740,29 zł

2.     Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej

Zadanie pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej” zostało zrealizowane. Dzięki tej inwestycji na początku lipca firma Rzońca Sp. z o.o. z Łomży zmodernizowała instalacje centralnego ogrzewania w pięciu świetlicach wiejskich na terenie gminy. W Pomigaczach, Zalesianach i Zawadach zostały zainstalowane gruntowe pompy ciepła, natomiast w Topilcu i Baciutach pompy ciepła typu powietrze – powietrze. Druga część tej inwestycji to montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku urzędu gminy oraz dwóch stacjach uzdatniania wody, której wykonawcą była firma Pro-eco Sp. z o.o. z Gdyni. W ramach tego zadania wyremontowano południową elewację budynku urzędu gminy, oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowanie było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Osi Priorytetowej V – Gospodarka niskoemisyjna w kwocie – 746.574,73 zł.

1

2

3.     Przebudowa drogi w Czaczkach Wielkich ukończona

Dobiegły końca prace związane z przebudową drogi gminnej nr 106675B w miejscowości Czaczki Wielkie i mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanej jezdni. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy drogi na odcinku o długości ponad 0,7 km i była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który to fundusz zastąpił realizowany przed laty Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość robót wyniosła 1.729.879,38 zł.

 Droga Czaczki Rozdzielczosc Pulpitu

4.     Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2019r.

W 2019 roku wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w następującym zakresie:

1) oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej – ul. Bajkowa - montaż jednej lampy oświetleniowej,

2) oświetlenie uliczne w Tołczach – (okolice działki nr geod. 21/20) - montaż jednej lampy oświetleniowej,

3)        oświetlenie uliczne w Baciutach – ul. Polna - montaż trzech lamp oświetleniowych,

4)        oświetlenie uliczne w Dobrowodzie –działka nr geod. 79 - montaż jednej lampy oświetleniowej,

5)        oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Malinowa - montaż dwóch lamp oświetleniowych,

6)        oświetlenie uliczne w Zawadach – okolice działka nr geod. 173 - montaż jednej lampy oświetleniowej,

7)        oświetlenie uliczne w Iwanówce –działka nr geod. 232 - montaż jednej lampy oświetleniowej,

8)        montaż lampy oświetleniowej w Niewodnicy Koryckiej ul. T. Kościuszki/ Leśna,

9)        montaż oprawy na słupie i przebudowie szafki oświetleniowej na placu gminnym w Juraszkach

10) oświetlenie uliczne w Baciutach – w rejonie świetlicy wiejskiej (działki nr geod. 315/1, 439/2, 524/3) - montaż dwóch słupów i trzech lamp oświetleniowych,

11)      oświetlenie uliczne w Baciutach Kolonii (działka nr geod. 34) - montażu dwóch lamp oświetleniowych,

12)      oświetlenie uliczne w Trypuciach (działki nr geod. 205 i 173) - montaż słupów i lamp oświetleniowych,

13)      oświetlenie uliczne w Markowszczyźnie (działki nr geod. 246/1 i 247) - montaż trzech słupów i trzech lamp oświetleniowych,

14)      montaż lampy oświetleniowej w Turośni Dolnej – plac szkoły (działka nr geod. 79)

Wartość robót montażowych wyniosła ponad 100 tys. złotych.

5.     Otwarte Strefy Aktywności w Turośni Dolnej i Baciutach

W październiku bieżącego roku Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS: Sp. z o.o. z Białegostoku wykonało dwie Otwarte Strefy Aktywności (O.S.A): w Turośni Dolnej i Baciutach. Składają się one z siłowni plenerowej (6 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu) oraz strefy relaksu (4 ławki, plenerowe urządzenia do gier). Wartość inwestycji wyniosła ponad 99 tys. zł, a była ona dofinansowana w 50 % z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

            Gmina Turośń Kościelna uzyskała dofinasowanie na budowę jeszcze trzech obiektów, jednakże mieszkańcy zdecydowali, że ten teren wsi zagospodarują w innym sposób, np. poprzez wykonanie placu zabaw dla małych dzieci.

4

Przebudowa drogi gminnej w Czaczkach Wielkich 

W lutym br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej w Czaczkach Wielkich. Wykonawcą inwestycji jest firma Solidmat Mateusz Regucki z Zabłudowa, a jej wartość opiewa na 1.729.879,38 zł. Zgodnie z panującą obecnie na rynku tendencją, cena oferty znacznie przewyższała kwotę, którą gmina zabezpieczyła w budżecie na podstawie kosztorysów inwestorskich i zamierzała przeznaczyć za sfinansowanie zadania. Radni uznali jednak za zasadne wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy i zdecydowali o zwiększeniu środków na ten cel. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż gmina Turośń Kościelna, dzięki złożonym wnioskom już trzeci raz z rzędu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę odcinków dróg gminnych. Wartość dofinansowania drogi w Czaczkach Wielkich wyniesie 586.909,95 zł. Zakończenie inwestycji zostało przewidziane na wrzesień br. 

 

   received 326791607957738 Rozdzielczosc Pulpitu

received 357985371505174 Rozdzielczosc Pulpitu

received 2299364370303324 Rozdzielczosc Pulpitu

 SKM C224e18110617300 0001

SKM C224e18112119500 0001 Rozdzielczosc Pulpitu

 

Zagospodarowanie działek gminnych

Z końcem sierpnia 2018r. firma ONIBUD z Turośni Dolnej w wyniku wygranego przetargu  wykonała roboty związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sześciu miejscowościach. W Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Zalesianach, Juraszkach, Chodorach oraz Tołczach powstały place zabaw lub też siłownie na świeżym powietrzu tzw. plenerowe. Natomiast w trzech miejscowościach wybudowano altany, które posłużą mieszkańcom między innymi do spotkań integracyjnych.

Całkowita wartość robót wyniosła ponad 510 tys. złotych, gmina natomiast pozyskała poprzez Lokalną Grupę Działania NAREW dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie  285 tys. zł.    

Oprócz wyżej wspomnianych działek, także działka przy remizie OSP w Borowskich Michałach zostanie uporządkowana, oraz zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń oraz altana. Stało się to możliwe dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa w ramach Programu Odnowi Wsi.

Plac zabaw Rozdzielczosc Pulpitu

Plac zabaw w Zalesianach Rozdzielczosc Pulpitu

 Silownia w Niewodnicy Koryckiej Rozdzielczosc Pulpitu

Utwardzone nawierzchnie dróg na terenie gminy

Jak co roku dzięki wsparciu zewnętrznemu czy też ze środków własnych na terenie gminy przebudowywane są zarówno drogi powiatowe jak i gminne. Nie ulega wątpliwości, iż największą inwestycją drogową zakończoną w lipcu 2018 roku była dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - Przebudowa drogi gminnej nr 106694B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze.

W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej – ul. Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz. Ta inwestycja realizowana jest na wypracowanej przez lata zasadzie współfinansowania 50/50 z Powiatem Białostockim. Jednakże w tym roku dzięki zwiększeniu środków rządowych na budowę dróg lokalnych udało się także uzyskać dofinansowanie w kwocie 1.850.000 zł.

W roku bieżącym została też wykonana nowa nawierzchnia drogi powiatowej w miejscowości Zalesiany na odcinku od nowo budowanej drogi wojewódzkiej 678 do świetlicy wiejskiej, oraz w ramach tzw. inicjatywy lokalnej nowa nawierzchnię będzie miał 250m odcinek drogi gminnej w kierunku ogrodów działkowych. A do połowy października 2018r. powstanie także nawierzchnia z kostki brukowej na wewnętrznej drodze gminnej w miejscowości Iwanówka.

Droga Niewodnica Koscielna Rozdzielczosc Pulpitu

Droga w Iwanowce Rozdzielczosc Pulpitu

Droga w Zalesianach Rozdzielczosc Pulpitu

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Co roku sukcesywnie rozbudowywane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2018r. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za kwotę 191.176,44 zł wybudowały sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Turośni Kościelnej, Markowszczyźnie, Trypuciach oraz Niewodnicy Kościelnej na ul. Wiewiórczej.

Natomiast w wyniku  zawartej we wrześniu umowy w miejscowości Tołcze i Zalesiany zostanie wybudowana sieć wodociągowa, a w Dobrowodzie wodociągowa i kanalizacyjna. Wartość tych robót wyniesie 113.276,85 zł.

Oświetlenie uliczne

 

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Gmina Turośń Kościelna zleciła zamontowanie 22 lamp oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Baciuty Kolonia, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Tołcze,  Markowszczyzna oraz Trypucie. Zakład Instalacji Elektrycznych z Turośni Kościelnej wykonał to zadanie za kwotę ponad 72 tys. zł. Realizacja inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego w dużej mierze jest możliwa dzięki Uchwale Rady Gminy w sprawie tzw. inicjatywy lokalnej. W ramach tej formy współpracy można zrealizować znacznie więcej inwestycji niż byłoby to możliwe ze środków własnych gminy.

 

Oswietlenie Rozdzielczosc Pulpitu

Termomodernizacja remizy w Turośni Kościelnej 

 

Po trwających od kwietnia robotach budowalnych mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej
i przestronną sali. W najbliższym czasie także Gminny Ośrodek Kultury zmieni swoją siedzibę z ciasnego pomieszczenia w urzędzie na obszerne i świeżo wyremontowane  pomieszczenia na I piętrze świetlicy w Turośni Kościelnej. Z remontu remizy także skorzystali strażacy z Ochotniczej Staży Pożarnej. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „Sanbud” z Sienkiewicz prowadziło roboty za kwotę ponad 2,1 mln zł. Roboty budowlane w części dofinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
 
Swietlica Turosn Koscielna Rozdzielczosc Pulpitu
Termo OSP Rozdzielczosc Pulpitu
 
 
 
Odnawialne źródła energii - finalizacja projektu

Zakończyła się realizacja rozpoczętego jeszcze w 2016 r. projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, który to obejmował montaż 372 instalacji OZE w budynkach prywatnych. W ubiegłym roku, w ramach wymiany źródeł ogrzewania, firma Optima Polska zamontowała gruntowe pompy ciepła w 38 budynkach w różnych miejscowościach gminy, natomiast firma Sungrant dokonała instalacji 275 zestawów kolektorów słonecznych. Realizacja zadania zakładała także montaż 59 zestawów ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, których wykonawcą była firma Flexipowergroup z Woli Zaradzyńskiej. Realizacja tego projektu pokazała jak na przestrzeni lat wrosło zainteresowanie mieszkańców energią odnawialną. Już po zakończeniu w 2016 r. naboru, w trakcie realizacji projektu oraz obecnie, wpływają do urzędu podania o dofinansowanie montażu, w głównej mierze kolektorów słonecznych. Z całą pewnością można stwierdzić, iż świadomość społeczeństwa w kwestii konieczności przestawienia swoich gospodarstw domowych z energii konwencjonalnej na odnawialną jest coraz większa. Wynika to zapewne nie tylko z korzyści ekonomicznych, ale także z potrzeby dbania o nasze środowisko naturalne. W ramach promocji projektu przypominany, iż inwestycja była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie 5.271.600,31 zł.

 

 

Droga gminna Pomigacze-Lubejki oraz ulica „Howieny”

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Pomigacze-Lubejki oraz drogi gminnej w miejscowości Pomigacze tzw. „Howieny”. Choć firma Strabag prowadzi jeszcze prace kosmetyczno-porządkowe, to mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych jezdni. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy dróg o łącznej długości ponad 3,2 km, która była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość robót to 5.137.730,02 zł.

 
Droga Pomigacze 1 1600x1200
Droga Pomigacze 22 1600x1200
 
 
 
 

Nowe miejsce rekreacyjne w Borowskich Michałach - Umowa podpisana

Miejsce do wypoczynku i rekreacji w Borowskich Michałach, którego do tej pory mieszkańcom bardzo brakowało. Grzegorz Jakuć, wójt gminy, 4 lipca br. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach. Wartość zadania oszacowano na kwotę 22.339 zł z czego wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego to 10.000 zł. W ramach inwestycji, jeszcze w 2018 r., niezagospodarowany dotąd plac zostanie uporządkowany, zamontowana będzie altana z wyposażeniem oraz elementy siłowni plenerowej. Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego realizowany przez samorząd województwa skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10.000 zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji) pokrywa gmina.

 

 

 


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej i budowa studni w Baciutach

Zakończyły się prace związane z nowym ujęciem wody w Baciutach. Dzięki wybudowanej studni poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo i ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Stacja w chwili obecnej dysponuje tylko jedną studnią głębinową, co powoduje w przypadku awarii brak dostawy wody do dużego obszaru gminy. Zwiększy się także ilość wody, co w przyszłości po wykonaniu drugiego etapu modernizacji hydroforni umożliwi wyłączenie nadających się do kapitalnego remontu hydroforni w Turośni Dolnej i Tołczach. Utrzymywanie stacji uzdatniania wody tylko w Pomigaczach i Baciutach ustabilizuje jakość i ciągłość dostawy wody, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne.

Realizacją inwestycji w ramach otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje także modernizację oczyszczalni ścieków, która to ma zakończyć się do końca października br. Inwestycja zakłada realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków, która doprowadzi do zwiększenia średniej przepustowości oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej z 175 do 400 m3/dobę Wartość całego zadania to ponad 3 mln złotych, natomiast gmina może liczyć na prawie 2 mln zł wsparcia.

 
Oczyszczalnia 1600x1200
Studnia Baciuty 1600x1200