1. Podatek rolny dla rolników - 139,10 zł za 1 ha przeliczeniowy .
 2. Podatek rolny do 1 ha użytków rolnych - 278,20 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych.
 3. Podatek leśny – 41,0696 zł za 1 ha fizyczny lasu.
 4. Podatek od nieruchomości :
  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,78 zł/m2,
  • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego – 0,25 zł/m2,
  • od budynków mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budowli - 2% ich wartości.
 5. Podatek od środków transportowych:
 • od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

480zł

418zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

730zł

678zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

886zł

834zł

 

 

 • od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

886

938

13

14

938

1 042

14

15

990

1 094

15

 

1 042

1 360

Trzy osie

 

 

 

12

17

990

1 302

17

19

1 042

1 354

19

21

1 094

1 406

21

23

1 146

1 510

23

25

1 198

1 714

25

 

1 250

1 714

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

1 042

1 250

25

27

1 094

1 302

27

29

1 146

1 798

29

31

1 798

2 668

31

 

1 798

2 668

 

 

 • od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.042zł

990zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.250zł

1.198zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.355zł

1.302zł

 

 

 • od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

886

1 042

18

25

1 094

1 354

25

31

1 302

1 668

31

 

1 536

2 108

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1 356

1 874

40

 

1 874

 

2 770

 

 

 • od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)     -     886 zł

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 7 ton i poniżej 12 ton

886zł

834zł

 

 

 • od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

                 520

           625

18

25

                 572

           678

25

 

                 625

           730

Dwie osie

 

 

 

12

28

                 676

           782

28

33

                 730

         924

33

38

               924

         1 404

38

 

             1 250

         1 850

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

               854

         1 025

38

 

           1 025

         1 393

 

 

 • autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

 

Liczba miejsc do siedzenia

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

mniejszej niż 30 miejsc

1.042zł

990zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.460zł

1.408zł