1. Podatek rolny dla rolników - 150 zł za 1 ha przeliczeniowy .
2. Podatek rolny do 1 ha użytków rolnych - 300 zł za 1 ha fizyczny  
   użytków rolnych .
3. Podatek leśny – 41,0124 zł za 1 ha fizyczny lasu.
4. Podatek od nieruchomości :
-         od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,81  zł/m2,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
-od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł/m2,-od budynków mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 od 1 m2
-od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-od budowli - 2% ich wartości.
 
5. Podatek od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500zł

440zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

770zł

710zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

930zł

870zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

930

980

13

14

980

1 090

14

15

1040

1 150

15

 

1 090

1 430

Trzy osie

 

 

 

12

17

1 040

1 370

17

19

1 090

1 420

19

21

1 150

1 480

21

23

1 200

1 590

23

25

1 260

1 800

25

 

1 310

1 800

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

1 090

1 310

25

27

1 150

1 370

27

29

1 200

1 890

29

31

1 890

2 800

31

 

1 890

2 800

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.090zł

1 040zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.310zł

1.260zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.420zł

1.370zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli;

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

930

1 090

18

25

1 150

1 420

25

31

1 370

1 750

31

 

1 610

2 210

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1 420

1 970

40

 

1 970

 

2 910

 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku-     930 zł.;

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 7 ton i poniżej 12 ton

930zł

870zł

 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

                 550

           660

18

25

                 600

           710

25

 

                 660

           770

Dwie osie

 

 

 

12

28

                 710

           820

28

33

                 760

           970

33

38

                 970

         1 470

38

 

             1 310

         1 940

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

               900

         1 070

38

 

           1   080

         1 460

 

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

mniejszej niż 30 miejsc

1.090zł

1.040zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.530zł

1.480zł