1. Podatek rolny dla rolników - 150 zł za 1 ha przeliczeniowy .
2. Podatek rolny do 1 ha użytków rolnych - 300 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych .
3. Podatek leśny – 37,6310 zł za 1 ha fizyczny lasu.
4. Podatek od nieruchomości :
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,83 zł/m2,

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł/m2,
 • od budynków mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2

 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • od budowli - 2% ich wartości.

 
5. Podatek od środków transportowych:
 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

510zł

450zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

790zł

730zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

960zł

900zł

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

960

1 010

13

14

1 010

1 120

14

15

1070

1 180

15

 

1 120

1 470

Trzy osie

 

 

 

12

17

1 070

1 410

17

19

1 120

1 460

19

21

1 180

1 520

21

23

1 230

1 640

23

25

1 300

1 850

25

 

1 350

1 850

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

1 120

1 350

25

27

1 180

1 410

27

29

1 230

1 940

29

31

1 940

2 880

31

 

1 940

2 880

 
 1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.120zł

1 070zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.350zł

1.300zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.460zł

1.410zł

 
 1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli;

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

960

1 120

18

25

1 180

1 460

25

31

1 410

1 800

31

 

1 660

2 270

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1 460

2 030

40

 

2 030

 

3 000

 

 
 1. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) ;

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

od 7 ton i poniżej 12 ton

960zł

900zł

 
 1. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

560

680

18

25

620

730

25

 

680

790

Dwie osie

 

 

 

12

28

730

840

28

33

780

1 000

33

38

1 000

1 510

38

 

1 350

2 000

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

930

1 100

38

 

1 110

1 500

 
 1. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

mniejszej niż 30 miejsc

1.120zł

1.070zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.580zł

1.520zł