1. Podatek rolny dla rolników - 150 zł za 1 ha przeliczeniowy .
2. Podatek rolny do 1 ha użytków rolnych - 300 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych .
3. Podatek leśny – 37,6310 zł za 1 ha fizyczny lasu.
4. Podatek od nieruchomości :
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,83 zł/m2,

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł/m2,
 • od budynków mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2

 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • od budowli - 2% ich wartości.

 
5. Podatek od środków transportowych:
 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

510zł

450zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

790zł

730zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

960zł

900zł

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

960

1 010

13

14

1 010

1 120

14

15

1070

1 180

15

 

1 120

1 470

Trzy osie

 

 

 

12

17

1 070

1 410

17

19

1 120

1 460

19

21

1 180

1 520

21

23

1 230

1 640

23

25

1 300

1 850

25

 

1 350

1 850

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

1 120

1 350

25

27

1 180

1 410

27

29

1 230

1 940

29

31

1 940

2 880

31

 

1 940

2 880

 
 1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.120zł

1 070zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.350zł

1.300zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.460zł

1.410zł

 
 1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli;

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

960

1 120

18

25

1 180

1 460

25

31

1 410

1 800

31

 

1 660

2 270

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1 460

2 030

40

 

2 030

 

3 000

 

 
 1. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) ;

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

od 7 ton i poniżej 12 ton

960zł

900zł

 
 1. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

560

680

18

25

620

730

25

 

680

790

Dwie osie

 

 

 

12

28

730

840

28

33

780

1 000

33

38

1 000

1 510

38

 

1 350

2 000

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

930

1 100

38

 

1 110

1 500

 
 1. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

 

wyprodukowanych do 2010 roku

wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych

mniejszej niż 30 miejsc

1.120zł

1.070zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.580zł

1.520zł

 
 
1. Podatek rolny dla rolników - 150 zł za 1 ha przeliczeniowy .
2. Podatek rolny do 1 ha użytków rolnych - 300 zł za 1 ha fizyczny  
   użytków rolnych .
3. Podatek leśny – 41,0124 zł za 1 ha fizyczny lasu.
4. Podatek od nieruchomości :
-         od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,81  zł/m2,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
-od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł/m2,-od budynków mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 od 1 m2
-od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-od budowli - 2% ich wartości.
 
5. Podatek od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500zł

440zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

770zł

710zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

930zł

870zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

930

980

13

14

980

1 090

14

15

1040

1 150

15

 

1 090

1 430

Trzy osie

 

 

 

12

17

1 040

1 370

17

19

1 090

1 420

19

21

1 150

1 480

21

23

1 200

1 590

23

25

1 260

1 800

25

 

1 310

1 800

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

1 090

1 310

25

27

1 150

1 370

27

29

1 200

1 890

29

31

1 890

2 800

31

 

1 890

2 800

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.090zł

1 040zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.310zł

1.260zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.420zł

1.370zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli;

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

930

1 090

18

25

1 150

1 420

25

31

1 370

1 750

31

 

1 610

2 210

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1 420

1 970

40

 

1 970

 

2 910

 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku-     930 zł.;

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 7 ton i poniżej 12 ton

930zł

870zł

 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

                 550

           660

18

25

                 600

           710

25

 

                 660

           770

Dwie osie

 

 

 

12

28

                 710

           820

28

33

                 760

           970

33

38

                 970

         1 470

38

 

             1 310

         1 940

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

               900

         1 070

38

 

           1   080

         1 460

 

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

mniejszej niż 30 miejsc

1.090zł

1.040zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.530zł

1.480zł

 
 1. Podatek rolny dla rolników - 139,10 zł za 1 ha przeliczeniowy .
 2. Podatek rolny do 1 ha użytków rolnych - 278,20 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych.
 3. Podatek leśny – 41,0696 zł za 1 ha fizyczny lasu.
 4. Podatek od nieruchomości :
  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,78 zł/m2,
  • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego – 0,25 zł/m2,
  • od budynków mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budowli - 2% ich wartości.
 5. Podatek od środków transportowych:
 • od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

480zł

418zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

730zł

678zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

886zł

834zł

 

 

 • od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

886

938

13

14

938

1 042

14

15

990

1 094

15

 

1 042

1 360

Trzy osie

 

 

 

12

17

990

1 302

17

19

1 042

1 354

19

21

1 094

1 406

21

23

1 146

1 510

23

25

1 198

1 714

25

 

1 250

1 714

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

1 042

1 250

25

27

1 094

1 302

27

29

1 146

1 798

29

31

1 798

2 668

31

 

1 798

2 668

 

 

 • od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.042zł

990zł

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.250zł

1.198zł

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.355zł

1.302zł

 

 

 • od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

886

1 042

18

25

1 094

1 354

25

31

1 302

1 668

31

 

1 536

2 108

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1 356

1 874

40

 

1 874

 

2 770

 

 

 • od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)     -     886 zł

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

od 7 ton i poniżej 12 ton

886zł

834zł

 

 

 • od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

                 520

           625

18

25

                 572

           678

25

 

                 625

           730

Dwie osie

 

 

 

12

28

                 676

           782

28

33

                 730

         924

33

38

               924

         1 404

38

 

             1 250

         1 850

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

               854

         1 025

38

 

           1 025

         1 393

 

 

 • autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

 

Liczba miejsc do siedzenia

 

wyprodukowanych do 2005 roku

wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych

mniejszej niż 30 miejsc

1.042zł

990zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.460zł

1.408zł