Święta miłości kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe. (..)
- słowami Ignacego Krasickiego powitał wszytkich zebranych Grzegorz Jakuć wójt gminy Turośń
Kościelna na uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Część oficjalną poprzedziła msza święta o godz. 9:00  w kościele pw. Świętej Trójcy w Turośni
Kościelnej, której przewodniczył Ks. Proboszcz Andrzej Rogoziński. W Eucharystii uczestniczyli
mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz harcerze,
nauczyciele i uczniowie. Po mszy św. zebrani udali się pod obelisk JP II,  gdzie po modlitwie w
intencji Ojczyzny  nastąpiła część oficjalna.
 
Dzień 3 Maja upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie)
w 1791 roku. Tym dokumentem zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom,
swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto - przypominał Grzegorz
Jakuć wójt gminy w swoim wystąpieniu. Konstytucja 3 Maja stała się dla narodu polskiego źródłem
siły moralnej i przetrwania ponad stuletniej niewoli - zaznaczył wójt.

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy zakończono tegoroczną uroczystość.
 
Poniżej fotorelacja z uroczystości.
 
IMG 1816
 
IMG 1824
 
IMG 1845
 
IMG 1831
 
IMG 1838
 
IMG 1837
 
IMG 1860
 
IMG 1862
 
IMG 1865
 
IMG 1867
 
IMG 1871
 
IMG 1876
 
IMG 1878
 
IMG 1883
 
IMG 1885
 
IMG 1886
 
IMG 1849