Wolność to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za kraj, za „Małą Ojczyznę” i za jej mieszkańców.  W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Jubileusz przypada 11 listopada, ale krajowe uroczystości trwają przez cały rok. W tą wyjątkową rocznicę wpisała się również gmina Turośń Kościelna organizując w dniu 23 września  koncert pn.  „W Barwach Niepodległej”. Z zaproszenia skorzystali liczni goście m.in. Pan Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm RP, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Witold Karczewski prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Sebastian Łukaszewicz  asystent w gabinecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wójtowie i burmistrzowie sąsiadujących gmin, przedstawiciele służb mundurowych, gminni radni oraz licznie przybyli mieszkańcy.
IMG 4676
 
IMG 4689
 
Uroczystość miała charakter szczególny, raz z uwagi na nadchodzący jubileusz, dwa, iż tego dnia   oficjalnie przekazano mieszkańcom zmodernizowany budynek świetlicy (remizy OSP) w Turośni Kościelnej. Były przemówienia, historia budowy remizy i jej modernizacji, podsumowania, podziękowania, a na koniec występy artystyczne.
 
Wójt Grzegorz Jakuć podkreślał, że  jubileusz 100 - lecia niepodległości, to nie tylko czas radosnego świętowania wydarzeń z przeszłości i przypominanie realiów Polski współczesnej pokoleniom naszych ojców, ale również zachęta do budowania wspólnej przyszłości. Przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym. Nawiązując w swoim wystąpieniu do słów marszałka Józefa Piłsudskiego powiedział między innymi:

- „Niepodległość nie jest nam dana, jest nam zadana. Dbajmy o nią i starajmy się robić wszystko na poziomie tym najniższym by już nigdy jej nie utracić”.
Wspomniał również i o tym, iż w niedługim czasie ukaże się monografia historyczna gminy Turośń Kościelna (obecnie w przygotowaniu), będąca dopełnieniem obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Kończąc swoje wystąpienie wójt podziękował  Panu Krzysztofowi Jurgielowi Posłowi na Sejm RP oraz Panu Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego za dotychczasowe zaangażowanie w umacnianie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz za  życzliwość i zainteresowanie problemami  mieszkańców Województwa Podlaskiego. Słowa podziekowania zostały skierowane również do Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego.

IMG 4696
Poseł Krzysztof Jurgiel, zabierając głos, podkreślił istotę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jako strategicznych zadań państwa.
 
IMG 4703

Marszałek Jerzy Leszczyński wręczył wójtowi Turośni Kościelnej Grzegorzowi Jakuciowi - okolicznościową plakietkę – replikę kafla z 1928 roku, przedstawiającą Orła Piastowskiego, którego oryginał z 1928 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Podlaskiego. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia istnienia samorządu wójt otrzymał też od marszałka plakat wydany przez samorząd województwa, przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego z jednym z jego przemówień.
 
IMG 4712
 
IMG 4719
 
IMG 4730
 
IMG 4731

Za trud związany z realizacją inwestycji podziękowania otrzymali również wójt Grzegorz Jakuć oraz przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kowalewicz. Odebrali je z rąk delegacji mieszkańców.  Słowa wdzięczności do wszystkich osób zaangażowanych w termomodernizację obiektu skierowała radna Beata Dryl.

IMG 4739
 
IMG 4752

Na zakończenie części oficjalnej w imieniu druhów z Turośni Kościelnej głos zabrał prezes OSP Pan Paweł Dryl. Podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość i za stworzenie nowych, dogodnych warunków dla funkcjonowania jednostki OSP  w Turośni Kościelnej.
 
IMG 4770
 
DSC 2217

Księża proboszczowie Andrzej Rogoziński z parafii w Turośni Kościelnej i Jarosław Jóźwik z parafii w Topilcu dokonali poświecenia odnowionej sali.

IMG 4780
 
W drugiej części uroczystości z bogatym programem artystycznym pojawił się na scenie kwintet akordeonowy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej. W części poetyckiej zaprezentowała się lokalna poetka Pani Danuta Dunaj. Część finałowa należała do zespołu ZAYAZD, który uraczył nas utworami chwytającymi za serce i zmuszającymi do refleksji. Usłyszeliśmy min. ‘’KATYŃ 1940’’, ‘’PATRIOTYZM’’ czy ‘’OBUDŹ SIĘ POLSKO’’ .

IMG 4805
IMG 4813
 
DSC 2218
 
IMG 4691
 
IMG 4889
 
DSC 2228
 
IMG 4774
 
IMG 4749
 
IMG 4721
 
DSC 2227
 
DSC 2234