W nawiązaniu do tradycji Świąt Wielkiej Nocy mieszkańcy gminy Turośń Kościelna spotkali się 6 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej na świątecznych warsztatach, pn. „Wokół Palmy Wielkanocnej”. Spotkanie artystyczne zorganizowane zostało przez Stowarszyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach kampanii motywacyjnej na rzecz zwiększenia uczestnictwa w realizacji LSR. Warsztaty miały charakter wielopokoleniowy: palmy oraz pisanki wykonały nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i dziadkowie.

warsztaty wielkanocne