Zachęcamy twórców ludowych z terenu gminy Turośń Kościelna do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Ludowej organizowanym przez WOAK w Białymstoku. Prace z obvszaru rzeźbiarstwa, garncarstwa, kowalstwa, plecionkarstwa, wycinanki oraz zabawki przyjmowane będą do 1 lipca 2019 roku w siedzibie WOAK w Białymsoku, przy ul. Kilińskiego 8.